Make your own free website on Tripod.com
4. Pedagogisk bruk av Internett

Tilbake til innholdsfortegnelse for kurset|

| Internettpublisering for lærere| Internettpublisering for elever | Kommunikasjon | Keypals | Nyhetsgrupper | Simulering |
Så langt har vi sett mest på Internett som kilde til informasjon. Men hva kan vi bruke dette mediet til utover dette? Nedenfor følger et lite knippe forslag.
 

Internettpublisering - for lærere

Mange lærere har etterhvert fått sin egen hjemmeside. Ofte begynner de med lister over lærerens favorittlinker, men mange har bygd sidene sine ut med diverse andre tilbud. Det bør jo for eksempel etterhvert bli naturlig at terminplanene våre (eller periodeplaner for kortere perioder) blir lagt ut slik at elever (og foreldre?) kan sjekke dem. Noen eksempler:

Vi skal se på i neste leksjon hvordan man forholdsvis enkelt kan lage sine egne hjemmesider.
 

Internettpublisering - for elever

Hvorfor ikke la elevene publisere oppgavene sine på Internett istedet for å levere inn på papir? I de fleste klasser vil det være mange elever som selv vet hvordan de skal gjøre dette, slik at læreren ikke behøver å være noen Internett-ekspert. Se på disse eksemplene:
 

Kommunikasjon

Elevene dine kan publisere sine egne ting. Enda mer spennende blir det kanskje hvis elever ved forskjellige skoler - gjerne i forskjellige land - samarbeider om å publisere noe.
 

Forhåpentlig kommer vi i gang med noe slikt når vårt eget Comeniusprosjekt starter i løpet av år 2000.
 

Keypals - pennevenner i en elektronisk tid

Det heter ikke pennevenner eller pen  pals lenger, det heter keypals (fordi key er ordet for en tast på tastaturet). Internett er fullt av steder hvor en kan finne keypals til klassene sine of kommunikasjon om faglige temaer på tvers av landegrensene.

Nyhetsgrupper

Kommunisér med kolleger via nyhetsgrupper. For en innføring i norske nyhetsgrupper, se denne samlingen av OBS (=ofte besvarte spørsmål) om norske Usenet-grupper.
Vær opmerksom på at det kan være problematisk å laste ned nyhetsgrupper på skolens maskiner.

Skolenettets diskusjonsgrupper er web-baserte og følgelig lettere tilgjengelig, men aktiviteten i mange av gruppene er dessverre laber.
 

Simulering

Igjen blir det litt mye engelsk, men såkalte MOOs (Multi-User, Object-Oriented) er online miljøer hvor man logger seg på  spiller mot andre i virtuelle rom som man skaper i fellesskap. Et eksempl beregnet på elever som lærer engelsk som annet- eller fremmedspråk, er

Eller hva med denne for naturfagundervisningen: