Make your own free website on Tripod.com

3. Nyttige nettsteder

Tilbake til innholdsfortegnelse for kurset|

Når jeg reklamerer med "nyttige" nettsteder her, må det forstås som "nyttige for pedagogisk bruk av Internett". Selv med en slik presisering er det klart at det må tas forbehold: først og fremst vil det selvfølgelig variere sterkt fra fag til fag hva som betraktes som nyttig. Jeg understreker også at jeg i denne leksjonen kommer til å ta for meg nettsteder som kan brukes mer "passivt", nærmest som oppslagsverk, mens jeg i neste leksjon vil prøve å si litt om hva vi - lærere og elever - kan bruke Internett til på en mer aktiv måte.

Noen felles nettsteder kan vi kanskje likevel samles om. La meg begynne med å slå et slag for faglinkene på Ullerns egen hjemmeside. Disse er det jeg som har samlet sammen til nå. Forhåpentlig kan denne kursingen være et  middel til å få andre med på å samle nyttige linker som vi kan dele med kolleger.
 

Dette kan være dagens oppgave: finn en side som du mener det bør være link til på skolens fagsider, og send url'en (adressen) til dette nettstedet til hjemmesideansvarlige (joepett@online.no)


Kunnskapstorget er en website som stadig utbygges med nye "bygninger" for forskjellige fag. Foreløpig har de følgende av interesse for oss allmennfaglærere:

En portal for skolefolk som har stoff av litt variererende interesse, men som helt klart bør sjekkes, er Skolenettet. I likhet med vår skoles hjemmeside, har den linker til læreplaner foruten fagressurser for allmennfag.

Dersom en er interessert i skolepolitikk og mer generelle pedagogiske spørsmål, kan en også finne gode artikler i Magasinet Klikk .

Aftenposten Interaktiv har gode utdannelsessider foruten Alex skoleside.